www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การรับเหมาวางท่อระบายน้ำ

(1/1)

ดวง:
จ้างบุคคลธรรมดา เหมาวางท่อระบายน้ำ ค่ะ เหมาทั้งค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด กรณีน้ จะถือเป็น 40 (8) หรือ 40(7) ค่ะ  เพราะว่าต้องหัก 3 ของเขา แต่เข้าใจว่างานของเขาปกติคือรับเหมาทำถนน วางท่อ และรับเหมางานหลายงาน  ตอนแรก ก็บอกเขาว่าต้องหักทั้ง ค่าแรง+ วัสดุ ด้วยแต่เขาไม่ยอม  อยากทราบว่า ถ้ากรณีเป็น 40 (8) ต้องหัก ค่าแรง+วัสดุ เหมือนกันกรณีซ่อม แล้วพร้อมอะไหล่ด้วยหรือเปล่าค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

สุณิษา:
   

                                                   

    สำนักงานบัญชี “เรืองหิรัญ คลังบัญชีและภาษีอากร”

             เลขที่ผู้เสียภาษี  2781515926

 40/3167 ม4.คลองสาม คลองหลวง  ปทุมธานี  12120          Tel/Fax   02-2918662   มือถือ    086-0896768

             E-Mail     sunisa_r2524@hotmail.comรับจ้างทำบัญชี/ตรวจสอบบัญชี/รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ....................บริการรจดทะเบียนธุรกิจ....................

1. จดทะเบียนบริษัท 9,500 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 4,500 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท ....................บริการรับทำบัญชีรายเดือน................

      ( ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด

3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30

4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 ,และประกันสังคม.

5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี

6. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ..................บริการตรวจสอบบัญชี...........................

             (ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์

2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

             สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ                   สำนักงาน บริการรับ - ส่งเอกสารเองถึงที่ค่ะ

town:
1. เงินได้ประเภทที่ 7 ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ ในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือเงินได้ประเภทที่ 8 ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 แล้ว

http://www.rd.go.th/publish/553.0.htmlเมื่อพิจารณาจากกฏหมายแล้ว  ผมมองว่าถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 7 ) ครับส่วนในเรื่องของการหักภาษี ณ ที่จ่ายผมมองว่า  ควรหักทั้งค่าของและค่าแรงครับ  เพราะผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาทั้งวัสดุและค่าแรง  จึงต้องหักทั้งค่าของและค่าแรงครับยกเว้นว่าผู้รับจ้างจะรับจ้างเฉพาะค่าแรง  และผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุมาให้ ( ดังนั้นบิลซื้อจะเป็นชื่อของผู้ว่าจ้าง จึงจะแตกต่างกับกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้ซื้อวัสดุ )นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม