www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถ้าหักประกันสังคม 5% ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% อีกหรือไม่? รบกวนตอบด่วนนน

(1/2) > >>

แอน:
ถ้าหากถูกหักประกันสังคม 5% แล้วจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% อีกหรือไม่? รบกวนผู้ทราบตอบด้วยค่ะ เพราะกำลังจะโดนนายจ้างหัก

คุณเอ:
คำถามไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ ไม่ทราบว่าค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้เป็นค่าอะไร ถ้าเป็นการจ่ายเงินเดือน นายจ้างต้องหักประกันสังคม 5% และคำนวณหักภาษีในอัตราก้าวหน้า

ไม่ใช่หัก 3% /คุณเอ 086-8528020

link:
ถ้าเป็นลูกจ้าง จะถูกหักประกันสังคม 5% แต่ถ้าเป็นการรับจ้างทำงานให้ จะถูกหัก ณ ที่จ่าย 3% หักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี จะนำมาหักรวมทั้ง 2 แบบ ไม่ได้ค่ะ

ซี:
ขอขยายคำตอบคุณlink

กรณีที่จะถูกหักประกันสังคม 5% และถูกหัก ณ ที่จ่าย 3%ถ้าเป็นเงินได้ตัวเดียวกัน จะไม่มีกรณีนี้แน่นอนค่ะ  แต่ไม่ได้หมายความว่าถูกหักประกันสังคมแล้วจะไม่ถูกหัก ณ ที่จ่ายนะคะ  เพียงแต่ถูกหักในอัตราก้าวหน้าค่ะ

น้อง:
ภาษีอัตตราก้าวหน้าคืออะไรคะแล้วเขาหักกี่%คะ

ช่วยตอบด้วย ขอบคุณคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม