www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การโอนเงิน

(1/1)

สายไหม:
วันที่ลูกค้าโอนเงิน กับวันที่ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า จำเป็นต้องเป็นวันที่เดียวกันหรือไม่ค่ะ

link:
ไม่ต้องเป็นวันเดียวกันก็ได้ค่ะ พอตอนออกใบกำกับภาษีก็บันทึกตั้งลูกหนี้ไว้ พอได้รับเงินก็ล้างลูกหนี้พร้อมออกใบเสร็จรับเงินค่ะ

ซี:
เพิ่มเติม

แต่วันที่ออกใบกำกับภาษี ห้ามหลังวันที่เขาโอนเงินมาให้นะคะ แต่จะก่อนหรือเป็นวันเดียวกันกับวันโอนเงินได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม