www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หุ้นส่วนเป็นพนักงานรับเงินเดือนจากห้างหุ้นส่วนได้หรือไม่

(1/1)

ชัชวาลย์:
หุ้นส่วนจะเป็นพนักงานรับเงินเดือนจากห้างหุ้นส่วนทั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ได้หรือไม่สามีภรรยา (จดทะเบียนสมรส) เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ และในห้างหุ้นส่วนจำกัด ได้ไหมครับขอบคุณครับ

007:
หุ้นส่วนรับเงินเดือนได้ครับ แต่ไม่ต้องขึ้นประกันสังคมสามี ภรรยา ถือว่าเป็นบุคคลเดียวกันครับ

007:
ผมเข้าใจว่าถ้าจดหสม. สามี ภรรยา ถือว่าเป็นบุคคลเดียวกันครับ แต่ถ้าจดเป็นนิติบุคคล แต่ละคนถือเป็นเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน แยกจากกันครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม