www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภ.ง.ด.1 เกี่ยวข้องกับประกันสังคมอย่างไรค่ะ

(1/1)

ดา:
อยากทราบว่าภ.ง.ด.1ที่เรายื่นไปเกี่ยวข้องกับประกันสังคมอย่างไร แล้วถ้าไปต่อ Work Permit ทำไมจะต้องมีเอกสารของ ภ.ง.ด.1ด้วยคะเพื่ออะไร

007:
ภงด.1 เป็นแบบนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย สำหรับได้ประเภท 40(1) และ (2) ก็คือเงินเดือนค่าจ้างต่างๆ ที่จ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งข้อมูลควรจะสัมพันธ์กับประกันสังคมครับ

angie:
แล้วใครมีหน้าที่กรอกแบบฟอร์มค่ะ เจ้าหน้าที่บัญชีของบริษัทนั้นๆหรือคะ แล้วหน้าตาของแบบฟอร์มเป็นยังใงคะ

xxx:
1.  ภงด.1 กับประกันสังคม  จะมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของค่าแรงที่ได้รับเป็นประจำ  2.  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการต่อ work permit   เช่น  มีการเสียภาษีไว้ไม่น้อยกว่าปีละ 18,000 บาท หรือบางกรณีอาจจะดูการจ้างคนไทยเข้าทำงานไม่ต่ำกว่า  6  คนเป็นต้น3.  การยื่นแบบ ภงด.1  เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลเป็นผู้มีหน้าที่ต้องจัดทำและนำส่งครับ  ส่วนในนิติบุคคลนั้นจะมอบหมายให้ใครเป็นผู้จัดทำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  แต่ส่วนมากมักจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีเป็นผู้จัดทำ4.  หน้าตาแบบฟอร์ม

http://www.rd.go.th/publish/7064.0.htmlprew:
กรณีถ้ามีลูกจ้างแค่2คน แล้วรวมนายจ้างด้วยเป็น 3คน  แล้วต้องยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วยใหมคะ หรือว่าไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้คะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม