www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เปิดร้านอาหารสามารถเปิดเป็นคณะบุคคลได้หรือไม่

(1/1)

จ๊ะโอ๋:
ดิฉันมีเงินเดือนประจำแต่ต้องการเปิดร้านอาหารในนามคณะบุคคลได้หรือไม่ค่ะ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรกำลังมองหาร้านเพื่อเซ้งต่ออยู่ค่ะ และถ้าดิฉันสร้างร้านในที่ดินเช่า (ที่ดินคนอื่น) สามารถนำรายจ่ายนั้นเป็นทรัพย์สินได้หรือไม่ค่ะ(คำนวณค่าเสื่อมราคา 5 ปี) ดิฉันใช้ผู้รับเหมาเป็นบุคคลธรรรมดา และต้องทำเรื่องขออนุญาตหรือแปลนทำนองนี้จากเขตหรือไม่ค่ะและต้องเสียภาษีโรงเรือนหรือไม่ (มือใหม่ค่ะ) ขอคำแนะนำได้ไหมค่ะควรวางแผนภาษีอย่างไร

คุณเอ:
คณะบุคคลคนหัก คชจ.ได้ตามจริงหรือเหมาจ่ายก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะหักเหมาเพราะสรรพากรตรวจง่าย เพราะถ้าหัก คชจ.ตามจริงไม่มีรอดมือสรรพากรซักราย วิธีคำนวณภาษี

เอารายรับทั้งปีจากการขายอาหาร หัก คชจ.เหมา (จำไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์) จากนั้นหัก คชจ.คณะบบุคลได้ไม่เกิน 60000 บาท เหลือเป็นเงินได้สุทธิ 100,000 บาทแรกยกเว้นภาษี (คำนวณเหมือนบุคคลธรรมดา)/คุณเอ

สุณิษา:
                สำนักงาน บัญชี “ เรืองหิรัญ คลังบัญชีและภาษีอากร”

                 40/3167 ม. 4   ต.คลองสาม   อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี  12120  เลขที่ผู้เสียภาษี  2781515926

                                    Tel/Fax   02-2918662   มือถือ    086-0896768

                                            E-Mail     sunisa_r2524@hotmail.com    รับจ้างทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ .............บริการรจดทะเบียนธุรกิจ..........1. จดทะเบียนบริษัท 10,000 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 6,000 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท  ........บริการรับทำบัญชีรายเดือน………

      ( ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด

3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30

4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 ,และประกันสังคม.

5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี

6. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ    ..........บริการตรวจสอบบัญชี………..

             (ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์

2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

             สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ                   สำนักงาน บริการรับ - ส่งเอกสารเองถึงที่ค่ะ

town:
1.  สามารถทำร้านอาหารในนามคณะบุคคลได้ครับ

2.  ค่าเช่าที่ดิน  ถือเป็นค่าใช้จ่ายครับ ( ควรทำเป็นสัญญา ) แต่ผู้รับอย่าลืมนำรายได้ค่าเช่าไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดาด้วยครับ

3.  ถ้าทำให้ถูกต้องตามกฏหมาย  หากมีการต่อเติมอาคาร  ก็ต้องมีการขออนุญาติจากทางเขตด้วยครับ

4.  การเสียภาษีโรงเรือน  จะเป็นหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน  แต่สามารถผลักภาระให้กับผู้เช่าได้ครับ  นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม