www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

substantive test

(1/1)

ผู้ไม่รู้:
substantive test หมายถึงอะไร

007:
หมายถึงการตรวจสอบเหตุการภายหลังวันที่ในงบการเงินครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม