www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายการขายเงินสด ลงสมุดรายวันรับ หรือสมุดรายวันขายครับ

(1/1)

surasak:
มีการออกใบกำกับปกติต้องลงบัญชีอย่างไร

ขอบคุณครับ

007:
ถ้าสมุดรายวันขายไม่ได้แยกไว้เฉพาะขายเชื่อ ให้บันทึกในสมุดรายวันขายครับ

bn:
สมุดรายวันขาย และสมุดรายวันรับเงิน มีหน้าแตกต่างกันอยู่ หากขายเป็นเงินสก็ต้องลงรายวันรับสิครับ เพราะง่ายต่อการผ่าานรายการ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม