www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อกลอ้งถ่ายรูป vatขอคืนได้ไม๊

(1/1)

รัช:
บริษัท ซื้อกล้องถ่ายรูป,บันไดเหล็ก เอาไว้ปีนซ่อมหลอดไฟ, vatขอคืนได้หรือไม่

หากขอคืนไม่ได้ รวมเป็นมูลค่าทรัพย์สินเพื่อหักค่าเสื่อมได้เลยรึเป่า ค๊ะ

007:
ถ้าใช้เพื่อประโยชน์ของกิจการ ก็ขอคืน vat ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม