www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภงด. 3,53

(1/1)

ไม่รู้จริง ๆ ค่ะ:
การยื่นแบบภงด. 3,53 หากในบ้างเดือนไม่มีรายการต้องหักไว้ จะต้องยื่นแบบเปล่านำส่งสรรพากรเหมือน ภพ.30 หรือเปล่าค่ะ

aew:
ไม่ต้องยื่น

ไม่รู้จริงๆ ค่ะ:
ขอบคุณมากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม