www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ห้างหุ้นส่วนามัญ

(1/1)

น้อย:
จดห้างหุ้นส่วนสามัญต้องจดที่ไหนบ้าง ต้องจดที่กระทรวงพาณิชย์หรือไม่อย่างไร และยื่น เสียภาษีอะไรบ้างห้างหุ้นส่วยจำกัด กับ จดทะเบียนบริษัทจำกัด ข้อดี กับข้อมเสียในทางธุรกิจ กับทางภาษี มีอย่างไร

007:
หสม. ไปขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่สรรพากรครับ ปัจจุบันขอใน http://www.rd.go.th ได้เลย และไม่จดทะเบียนการค้าที่กระทรวงพาณิชย์ (ถ้าธุรกิจบริการไม่ต้องจด) เสียภาษีแบบบุคคลธรรมดาครับ และถ้ารายได้ถึง 1.8 ล้านต่อปี ก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มครับหจก. กับ บจก. ต่างกันตรงที่ความรับผิดครับ ความรับผิดของห้นส่วนผู้จัดการของหจก. นั้น ไม่จำกัดครับ  ส่วนความรับผิดของกรรมการผู้จัดการของบริษัทนั้น จำกัดเท่าที่ทุนจดทะเบียนครับ

007:
อีกอย่างคือ จดเป็นบริษัท ถ้าทำนามบัตรแล้วจะดูน่าเชื่อถือและเท่กว่าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม