www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้องการเลิกกิจการแต่มีทรัพย์สินติดบัญชี

(1/1)

คุณเอ:
บจ.ต้องการเลิกกิจการแต่มีทรัพย์สินเป็นที่ดินว่างเปล่าที่ยังขายไม่ได้จะต้องทำอย่างไรครับ ช่วยตอบด้วยขอบคุณครับ

007:
จะเลิกบริษัท ต้องนำสินทรัพย์ขายทอดตลาดครับ แต่ถ้าไม่อยากเสียค่าโอน ก็ขายหุ้นของบริษัทแทนครับ ให้คนอื่นเป็นเจ้าของไปเลย

town:
ต้องทำขายที่ดินครับ  อาจจะทำขายให้กับกรรมการก็ได้ครับ

คุณเอ:
ขอบคุณ คุณ 007 กับ คุณ Town มากครับ/คุณเอ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม