www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าตำแหน่ง

(1/1)

ผู้รู้น้อย:
อยากทราบว่าเวลาคำนวณยื่นแบบ ภงด.91 ค่าตำแหน่ง

ค่าครองชีพ และค่าน้ำมันรถ จะรวมเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณ ตามตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง หรือไม่

ขอบคุณค่ะ

รัชนี:
รวมค่ะ

007:
ขอบคุณ คุณรัชนีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม