www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ของที่ซื้อไปฝากลูกค้าควรลงบัญชียังไง

(1/1)

มิ้นท์:
กรรมการเดินทางไปต่างประเทศและซื้อของไปฝากลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ ลงบัญชีอย่างไรค่ะ แล้ว VAT ขอคืนได้มั้ยค่ะ

คุณเอ:
ควรลงเป็นค่ารับรอง ภาษีซื้อก็ต้องห้าม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม