www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ปัญหาการส่งออก

(1/1)

มือใหม่:
บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับต่างประเทศ ซึ่งมีบริษัทฯตัวแทนตั้งอยู่ในประเทศไทย มีความไม่แน่ใจในบางเรื่อง ขออนุญาตสอบถามผู้รู้ เพื่อเป็นแนวทางการทำงานที่ถูกต้องด้วยครับ

1. เราขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้ส่งออกเอง โดยออกเอกสารเป็น Invoice (ราคาสินค้าเป็นสกุลเงินบาท และ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะอัตรา0%) ตอนไปทำพิธีการทางศุลกากรส่งออก

2. การชำระเงินค่าสินค้า เป็นการชำระโดยบริษัทฯตัวแทนของลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร(ภายในประเทศ) ซึ่งเราออกใบกำกับภาษีอัตรา7%ให้แก่บริษัทฯตัวแทนนี้ประเด็นที่มีปัญหาและรบกวนขอความรู้จากผู้รู้ มีตามนี้

1. เราสามารถทำเรื่องขอคืนภาษีมุมน้ำเงินได้หรือไม่ เพราะปัจจุบัน ทางกรมศุลฯ แจ้งว่าไม่สามารถขอคืนได้ เพราะเป็นการโอนชำระเงินภายในประเทศ แม้นว่าเราติงไปว่าเราเป็นผู้ส่งออก และผู้ชำระเงินเป็นบริษัทฯตัวแทนของลูกค้าต่างประเทศ

2. การลงยอดขายในแบบ ภพ.30 เราต้องลงในช่อง1 (ตามแบบ) ยอดขายในเดือนนี้ สำหรับยอดขายที่เราออกใบกำกับภาษีตามข้างต้น และ ต้องมาลงยอดในช่อง2 (ตามแบบ) ลบยอดขายที่เสียภาษีในอัตรา0 สำหรับยอดขายรายการเดียวกันนี้ที่เราออก Invoice หรือไม่ขอรบกวนผู้รู้ กรุณาแนะนำวิธีการที่ถูกต้องให้ด้วยนะครับบ ขอบคุณครับ

007:
ความรับผิดของการส่งออกเกิดขึ้นแล้วตอนทำพิธีการส่งออกครับ และเสียภาษี 0% ไปแล้ว ดังนั้นเมื่อได้รับเงิน ก็เพียงออกใบเสร็จรับเงินครับ ไม่ต้องออกใบกำกับภาษีขาย 7% อีกรอบหนึ่งครับ

มือใหม่:
ขอขอบคุณ คุณ007 และจะขอรบกวนเพิ่มเติมดังนี้ครับ

1. ตัวแทนของลูกค้าต่างประเทศ ที่เป็นผู้ติดต่อและชำระเงินค่าสินค้าให้เรา(โดยโอนผ่านธนาคารภายในประเทศ ซึ่งเขาได้รับการโอนเงินจากลูกค้าที่ต่างประเทศมาอีกทอดหนึ่ง) ต้องการให้เราออกใบกำกับภาษี 7% ให้แก่เขา เพื่อประโยชน์ทางภาษี และเราก็ออกไปให้แล้ว อย่างนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับ

2. เรายังมีสิทธิทางภาษีที่จะขอชดเชยอากร (มุมน้ำเงิน) ต่อกรมศุลฯได้หรือไม่ขอบคุณล่วงหน้าครับ

town:
1.  ตามข้อมูลที่ให้มา  เมื่อเป็นการส่งออกและผ่านพิธีการศุลกากรแล้ว  ก็น่าจะมีสิทธิ์ขอคืนมุมน้ำเงินได้ครับ  แต่ขั้นตอนการขอคืน  ผมก็ไม่แน่ใจรายละเอียดครับ  คงต้องสอบถามกับทางชิบปิ้ง  หรือกรมศุลกากรครับ  แต่หากทางเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรชี้แจงว่าไม่ได้  ให้ขอรายละเอียดการเตรียมเอกสารเพื่อขอมุมน้ำเงินมาดูครับ  เพื่อจะได้ศึกษารายละเอียดนำไปใช้ในการส่งออกครั้งหน้าครับ2.  ในเมื่อรายการค้า  มี 1 รายการและหากเราปฏิบัติได้ตาม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 97/2543

http://www.rd.go.th/publish/3557.0.htmlทางกิจการก็จะได้รับสิทธิ์เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0  และเมื่อได้รับสิทธิ์เสียในอัตรา 0 แล้ว  ก็ไม่ต้องใบกำกับภาษีเรียกเก็บ vat ร้อยละ 7 อีกครับ  การออกใบกำกับภาษี 7%  จึงไม่ถูกต้องครับ ( เพราะรายการค้ามีเพียง 1 รายการ )จึงต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับว่า  ตกลงแล้วกิจการขายต่างประเทศหรือขายในประเทศให้กับตัวแทนครับ  หากเป็นการขายต่างประเทศ  แต่ได้รับชำระจากตัวแทนของลูกค้าต่างประเทศ  ก็ถือว่าเป็นการขายต่างประเทศ  และหากปฏิบัติได้ตาม ป.97  ก็ได้รับสิทธิ์เสีย vat ในอัตราร้อยละ 0  ครับ3.  การกรอกแบบ ภพ.30  จะต้องรวมยอดขาย ในอัตราร้อยละ 0  ด้วยครับกีกี้:
ปัญหาการส่งออก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม