www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เช็คคืน

(1/1)

รอคำตอบ:
ได้รับเช็คจากลูกค้าแล้วโดนหัก 3% แต่ปรากฏว่าเช็คคืนแล้ว 3% ที่โดนหักไปสามารถขอเครมตอนสิ้นปีได้หรือเปล่าคะ

ผ่านมาตอบ:
ประเด็นแรก ปกติแล้ว วันที่ในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายก็ต้องวันที่เดียวกับวันที่ที่ลงในเช็ค

2. เมื่อเช็คลูกค้าไม่ผ่าน เราเก็บเป็นเงินสดได้ทีหลังหรือเปล่า

3. เข้าใจว่า เราน่าจะขอเคลมตอนสิ้นปีได้ เพราะว่า หน้าที่ของผู้หัก ณ ที่จ่ายเป็นของคนที่จ่ายเงินค่าบริการ(คือลูกค้าเรา) แต่ลูกค้าจะนำส่งหรือเปล่า ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งถ้าสรรพากรตรวจเจอว่า เค้าไม่ได้นำส่ง(เพราะว่า เราเอาไปเคลมตอนสิ้นปีตามปกติ) ก็เป็นเรื่องที่ลูกค้าจะต้องไปยื่นเพิ่มเติม ดูแล้ว เราก็ได้รับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายตามปกติ และถูกต้อง ก็ไม่น่ามีปัญหาคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม