www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ลงยอดขายซ้ำในแบบ ภพ.30 ที่ยื่นแบบไปแล้ว

(1/1)

คนทำผิดพลาด:
รบกวนขอคำแนะนำจากผู้รู้ด้วยครับ ปัญหาของผมคือมีการลงยอดขายซ้ำกัน ในแบบ ภพ.30 ที่ได้ยื่นแบบไปแล้ว (ปี 2549) อยู่หลายเดือน เพิ่งมาตรวจพบเจอ เราจะแก้ไขได้อย่างไรหรือไม่ครับ และก็ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภงด.50 และ งบฯ ด้วย ขอคำชี้แนะด้วยครับขอบคุณครับ

 

คุณเอ:
ต้องยื่นแบบปรับปรุงให้ถูกต้อง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม