www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เกี่ยวกับข้อจำกัดภายหน้าของผู้เช่าซื้อร่วม

(1/1)

คนอ่อนกฎหมาย:
ผมจะซื้อรถยนต์แต่ฐานเงินเดือนไม่ถึงจึงให้พี่ชายมาซื้อร่วมเหมือนกับว่าเอาเงินเดือนพี่ชายมาอัพฐานของผมให้มากขึ้นแต่ปัญหาว่าต่อไปพี่ชายจะซื้อบ้านเขาจะสามารถดำเนินการซื้อได้ไหมครับ(ชื่อที่ซื้อรถเป็นชื่อผมคนเดียว)

007:
ถ้าซื้อร่วมแปลว่าเป็นลูกหนี้ร่วมกัน ก็จะถูกนำไปคิดเป็นวงเงินเครดิตที่ใช้ไปแล้วครับ

town:
ในกรณีนี้เป็นเรื่องการพิจารณาของทางผู้ให้กู้แต่ละรายครับ  คงต้องสอบถามกับทางผู้ให้กู้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม