www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รบกวนสอบถามทีนะคะ

(1/1)

ร้านคอมมือใหม่:
พอดี ว่า ดิฉันจะเปิดร้าน อินเตอร์เน็ต ร้านเกมส์ คอมพิวเตอร์ ไม่ทราบว่า ต้องทำการขออนุญาติอะไรหรือเปล่าค่ะ หรือต้องทำอย่างไรบ้าง

คุณเอ:
ต้องมีใบทะเบียนการค้า ที่ อบจ. ต้องทราบระเบียบ-ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้บริการของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม