www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขายในทางบัญชีหมายถึงอะไรค่ะ

(1/1)

กรนิกา:
ขายในทางบัญชีหมายถึงอะไรค่ะ

สุณิษา:
คุณต้องกำลังสงสัยระหว่างขาย กับ รายรับแน่นอนเลย

ขาย คือ การที่เราได้ตกลงซื้อขายกันกับลูกค้าแล้วได้ดำเนินการดังนี้ไปแล้ว

1.ส่งมอบสินค้า หรือ

2.ออกใบกำกับภาษี หรือ

3.รับเงินบางส่วน

ถ้าได้ดำเนินการตัวใดตัวหนึ่งไปแล้วเพียงตัวเดียวก็ถือว่าขายแล้ว  ถือว่ารายได้เกิดแล้ว  ถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับเงินก็ตาม

ซึ่งถ้ามองโดยใช้ความคิดนิดหนึ่งจะเห็นว่าการที่เรามีรายได้เยอะ ก็ไม่ได้หมายความว่าเรามีเงินเยอะ  เพราะบางทีเราขายอย่างเดียวไม่ได้รับเงินเลยก็ได้  (บางบริษัทบอกว่าตัวเองรายได้เยอะมากกำไรมากมาย  แต่ทำไม ไม่มีเงินมาใช้ในกิจการ นั่นแหละค่ะ  ระหว่างขายรับรายรับมันคนละเรืองกันเลย

ถ้ามีข้อสงสัยอยุ่  ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่ต้องกลัวจะคิดเงินนะค่ะ  เราไม่คิน  จนกว่าพอใจใจบริการ"สำนักงานบัญชี เรืองหิรัญ คลังบัญชีและ ภาษีอากร"

มีบริการดังนี้ค่ะ

                     รับจ้างทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ                ..............บริการรจดทะเบียนธุรกิจ..........1. จดทะเบียนบริษัท 4,000 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 3,000 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท                 .........บริการรับทำบัญชีรายเดือน......

      ( ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด

3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30

4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 ,และประกันสังคม.

5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี

6. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ                   ..........บริการตรวจสอบบัญชี.........

             (ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์

2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

             สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ e-mail : sunisa_r2524@hotmail.com

                                  ติดต่อคุณ : สุณิษา 086-0896768ดวงใจ:
รายได้ทางบัญชีและรายได้ตามประมวลรัษฎาคืออะไรค่ะแล้วต่างกันอย่างไร

ซี:
ขอใจนะคับ ได้ข้อ มูลเยอะเลยแหละคับ จากพณิชยการเชียงใหม่คับ    

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม