www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เสื้อพนักงาน

(1/1)

อรนันต์:
ไม่ทราบว่า ไปซื้อเสื้อที่ ตึกใบหยก จำนวน 5-6 โหล แล้วให้เขาปัก โลโก้(คิดค่าปัก) ไม่ทราบว่า เป็นรับจ้างทำของต้องหัก ณ ที่จ่าย 3 % หรือไม่คะ

รัชนี:
หักค่ะ

town:
แต่ถ้าในการจ้างแต่ละครั้ง  ไม่ถึง 1 พันบาทก็ไม่ต้องหักครับ  และในทางปฏิบัติ  ผู้รับจ้างมักจะไม่ยินยอมให้หักครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม