www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การเช่าช่วง

(1/1)

รัช:
หากที่ดินเป็นของเรา ก่อสร้างห้องเช่า 5 ห้อง และให้แม่เช่าเหมา แล้วแม่ก็ไปให้คนอื่นเช่าช่วง อย่างนี้ จะเลี่ยงภาษีได้รึเป่าค๊ะ

แม่อายุเกิน 65 ปี ค่ะ

town:
การจะเลี่ยงภาษีหรือไม่  อยู่ที่เจตนาครับ  แต่การทำเช่าช่วงนั้น  จะช่วยประหยัดภาษีได้หรือไม่  ต้องคำนึงถึง

1.  ที่ดินเป็นของใคร

2.  ขอใบอนุญาตก่อสร้างในนามใคร

3.  มีหลักฐานการก่อสร้างหรือไม่

4.  สัญญาเช่าช่วงระหว่างกัน

5.  หลักฐานการรับเงินจ่ายเงินระหว่างกัน ( เจ้าของทรัพย์สินและผู้เช่าช่วง )  ต้องมีความน่าเชื่อถือว่ามีการับจ่ายกันจริง  พิสูจน์ได้

6.  ผู้เช่าช่วงมีรายได้ทางอื่นอีกหรือไม่

7.  ผู้เช่าช่วงสามารถหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง

8.  โครงสร้างรายได้จากการให้เช่า  มีอะไรบ้าง  เช่น  ค่าเช่าห้อง  ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์  ค่าโทรศัพท์  ค่าน้ำประปา  ค่าไฟฟ้า  เป็นต้นนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม