www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รถกะบะบริษัท

(1/1)

กก:
ซ่อมหลังคาแครี่บอยของรถกะบะบริษัทแล้วได้รับเป็นบิลเงินสดไม่มีชื่อผู้ขายไม่ได้ระบุชื่อที่อยู่บริษัท แต่ให้พนักงานเขียนใบรับเงินแทนได้มั้ยคะ

007:
ได้ครับ แนบบัตรประชาชนผู้รับเงินด้วย และถ้าถึง 1000 บาทก็ต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% นะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม