www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จดทะเบียนเป็น หสม. สามารถหัก ภาษี ณ ที่จ่ายได้หรือไม่คะ

(1/1)

น้ำ:
ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ด้วยคะ

--เวลาเราไปจ้างทำของ เราไม่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย เพราะเป็นบุคคลธรรมดา  หรือไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายผู้รับจ้างทำของ ใช่หรือเปล่าคะ

--แต่เวลา บริษัทฯ มาจ้างเราทำงาน ( ค่าจ้างทำของ) เค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายเรา 3% หรือป่าวคะ

ขอบคุณมากคะ รอคำตอบนะคะ

007:
หสม.เหมือนบุคคลธรรมดาครับ ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย แต่ถูกหัก ณ ที่จ่าย สำหรับค่าจ้างทำของ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม