www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถ้ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี

(1/2) > >>

aew:
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี แล้วสมารถอบรมบัญชีในโอกาสต่างๆ

ได้หรือไม่? แล้วสามารถเก็บชม.การอบรมไปใช้ตอนที่ไปขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชีได้ไหม?

แล้วการอบรมบัญชีต้องใช้กี่ชม.และกี่ปีที่เป็นผู้จัดทำบัญชีค่ะ

ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

ขอบพระคุณมากๆค่ะ

รัชนี:
ต้องขึ้นทะเบียนก่อน จะได้เลขประจำตัวมา แล้วจึงอบรมโดยแจ้งเลขประจำตัวที่ได้มานั้นให้กับสถาบันอบรม เมื่ออบรมจนได้เอกสารรับรองการอบรม จึงแจ้งกลับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต่อไป

หากไม่มีเลขประจำตัว การอบรมก็สูญเปล่าค่ะ (ถือเป็นความรู้ส่วนตัวไม่สามารถเก็บชั่วโมงบัญชีได้)

คุณเอ:
ต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีที่กรมพัฒนาฯ และเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีด้วย ต้องอบรมเก็บชม.ทุกรอบ 3 ปี ต้องให้ได้ 27 ชม.เป็นบัญชี 18 ชม. อื่น ๆ 9 ชม. และในแต่ละปีต้องอบรบไม่น้อยกว่า 6 ชม./คุณเอ 086-8528020

sasiwan:
กรมพัฒนาการค้าใช่มั๊ยค่ะ แล้วต้องเตรียมอะไร ยังงัยบ้างค่ะ

อิ๋ว:
หากขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชีแล้ว แต่หากภายใน 3 ปี ไม่ไม้อบรมพัฒนาความรู้ หรือ อบรมแต่ไม่ครบ 27 ชม. จะยังคงสถานภาพเป็นผู้ดจัดทำบัญชีหรือไม่ หรือจะต้องปฎิบัติอย่างไรค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม