www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

นักบัญชีภาษีอากรแตกต่างกับนักวางแผนภาษีอากรอย่างไร

(1/1)

คุณนุ้ย:
ขอความหมายของทั้ง 2 ความหมาย

town:
ต้องเป็นลูกศิษดิ์ของอาจารย์สุเทพแน่ๆ เลย  โดยอาจารย์ได้อธิบายไว้ดังนี้

1.  นักบัญชีภาษีอากร  จะคำนึงเพียงแต่หลักบัญชีและหลักภาษี ว่าเป็นอย่างไร ก็ทำไปตามนั้น  โดยไม่มีการวางแผนและแก้ไขให้ดีขึ้น2.  แต่นักวางแผนภาษีอากร  จะนำปัญหาในอดีต มาวิเคราะห์และหาวิธีป้องกัน  เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  โดยได้ประโยชน์ในทางภาษีอย่างเต็มที่a:
นักบัญชีภาษีอากร จะหยุดอยู่ที่ปัจจุบัน

นักวางแผนภาษีอากรจะนึกนึงอนาคต

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม