www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

(1/1)

กาญจนา:
อยากทราบรายละเอียดต่างๆของภาษี

กาญจนา:
ควรตอบเร็วหน่อย

รัชนี:
ภาษีโรงเรือน คือภาษีที่เราใช้อาคารหรือโรงเรือนในการประกอบกิจการ (ไม่ใช่เป็นที่อยู่อาศัย) เสียภาษีตามอัตราประเมินของเจ้าหน้าที่ ที่งานรายได้ของ สนง.เขต ที่ตั้งของโรงเรือน โดยมีกำหนดติดต่อเพื่อยื่นเอกสารภายใน เมษา ของปีถัดไปจากปีที่ใช้โรงเรือนในการประกอบกิจการ

ภาษีที่ดิน คือภาษีบำรุงท้องที่ ที่ที่ดินตั้งอยู่ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับที่ดินเปล่า และติดต่อยื่นเอกสารภายในเมษา เช่นกัน

town:
ตามลิงค์เลยครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1130&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม