www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ช่วยอธิบายระหว่างแบบส.บช.5 ข กับแบบ ส.บช 5

(1/2) > >>

pimonpan:
1.เมื่อ ต.ค 44 ได้ แจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี แบบ ส.บช 5ต่อมางบการเงิน ปี 45 บริษัทได้จ้างสนง.รับทำบัญชี ทำทั้งหมด  ต่อมา วันที่ 8/08/49 ได้แจ้งยกเลิกการทำบัญชีโดยได้แจ้งย้อนหลัง ระบุวันที่ยกเลิก 30/04/45

2.และเมื่อ วันที่ 27/06/49 กรมธุรกิจการค้าได้แจ้งมาว่าดิฉันไมได้แจ้ง การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ซึ่งไม่ได้แจ้งจริง ๆหลังจากนั้นก็แจ้งว่าอบรมภายในปี 47 จำนวน 6 ชั่วโมงและปี 48 จำนวน 6 ชั่วโมงแต่กรมพัฒนาธุรกิจรับแค่ ปี 48 เท่านั้น

3.ต่อมาเดือนก.ค 49กรมพัฒนาส่งแบบชี้แจงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีของผู้ทำบัญชี ซึ่งดิฉันได้แจ้งว่ารอบปี 48 ไม่ประสงค์เป็นผู้ทำบัญชีต่อไปและต้องการคืนเลขรหัสผู้ทำบัญชีจึงขอให้กรมดำเนินการให้ด้วย แจ้ง20/07/49

4.ดังนั้นดิฉันต้องอบรมเก็บชั่วโมงอีกไหม

5.หมายเลขผู้ทำบัญชีคืนให้กรมธุรกิจการค้าเพราะฉะนั้นดิฉันไม่มีหมายเลขผู้ทำบัญชีอีกแล้วใช่ไหม

6.ปี 50 ดิฉันยังคงทำงานบริษัทเดิมอยู่และบริษัทยังคงจ้างสนง.รับทำบัญชีเดิมอยู่

7.ดิฉันยังต้องแจ้งการเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้หรือไม่(แบบส.บช 5 ข)หรือไม่

8.เพื่อนดิฉันบอกว่า ผู้ที่จบปริญญาตรี ปี 51 จะต้องสอบเป็นผู้ทำบัญชีจริงไหม

9. ดิฉันจะต้องไปสอบกับรุ่นน้องหรือไม่ ดิฉันจบ ปี 39

ต้องขอขอบคุณล่วงหน้ากรุณาตอบคนหลังเขาด้วย

town:
1.  แบบ ส.บช. 5 คือแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี

ส่วนแบบ ส.บช. 5 ข คือแบบแจ้งการเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้

http://61.19.242.66/Default.aspx?DeptID=6&DeptName=งานด้านบัญชี2.  เมื่อไม่ประสงค์เป็นผู้ทำบัญชีแล้ว  โดยทำเรื่องขอคืนทะเบียนผู้ทำบัญชี  ก็ไม่จำเป็นต้องอบรมเก็บชั่วโมงแล้วครับ3.  เมื่อคืนหมายเลขแล้ว  ก็เท่ากับหมายเลขนั้นได้ยกเลิกไปแล้ว  ก็ไม่มีสิทธิ์นำมาใช้แล้วครับ4.  ถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้ทำบัญชีแล้ว  ก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามแบบ ส.บช. 5 ข  ครับ5.  ในปี 51  จะมีการสอบเป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่  กรณีนี้ผมก็ไม่ทราบครับ  คงต้องคอยตามประกาศจากทางราชการครับ6.  ในเมื่อไม่มีความประสงค์จะเป็นผู้ทำบัญชี  ( เป็นคนลงชื่อในแบบ ส.บช 3 )  ซึ่งจะมีทั้งภาระและหน้าที่ดังนั้นสามารถทำบัญชีได้  แม้จะไม่ได้เป็นผู้ทำบัญชีครับtumtam:
แล้วถ้าต้องการกลับมาเป็นผุ้ทำบัญชีอีก จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ ขอความกรุณาตอบด้วยคะ

aoy:
หน้าที่ของสบชคืออะไร

ratana:
ดิฉันต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีคะได้ down load แบบ สบช 5 มาแล้วแต่มีมี สบช 5-1 และ สบช 5 ข ด้วยดิฉันต้องกรอกทุกแบบฟอร์มหรือเปล่าคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม