www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบเบิกเงินค่ารับรอง

(1/1)

รี่ค่ะ:
อยากทราบว่าถ้าบริษัทยังไม่มีพนักงาน แต่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเป็นค่ารับรองให้กับลูกค้าเลี้ยงอาหารตามสั่งทั่วไปไม่มีบิล การที่จะเขิยนใบเบิกโดยกรรมการเบิกเอง จะลงค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ มันเป็นวิธีที่ถูกต้องรึป่าวคะ ช่วยตอบด้วยค่ะ

คุณเอ:
ค่ารับรองต้องพิสูจน์ให้สรรพากรเชื่อได้ว่า ได้จ่ายไปเพื่อเป็นการรับรองลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการจริง เช่นต้องบันทึกชื่อลูกค้าที่รับรองไว้หลังใบเสร็จหรือขอนามบัตรของลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน และภาษีซื้อของค่ารับรองต้องห้ามนะครับ ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็บวกกลับทั้งจำนวน/คุณเอ 086-8528020

town:
ในกรณีที่ถามมานั้น  หากไม่มีบิล  ผมก็เข้าใจว่า น่าจะเป็นมูลค่าไม่มาก  ดังนั้นในทางปฏิบัติ  หากไม่สามารถพิสูจน์เอกสารได้  การทำใบเบิกนั้น  ก็สามารถทำได้  ( เฉพาะยอดมูลค่าไม่สูง )  เพราะแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่สรรพากรมักจะอนุโลมให้  เนื่องจากมูลค่าไม่เป็นสาระสำคัญครับแต่ถ้าไปกินตามร้านอาหาร  ก็น่าจะมีใบเสร็จรับเงินครับ  vat ค่ารับรองขอคืนไม่ได้  แต่ให้รวมเป็นค่าใช้จ่ายได้PK:
ค่าที่พัก อาหาร ของพนักงานที่จ่ายไปเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถาน ขอเครดิตภาษีซื้อได้หรือไม่คะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม