www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับสินค้าและใบส่งของ2

(1/1)

เพชร:
อยากทราบว่าใบกำกับสินค้า และใบส่งของ มีประโยชน์อย่างไรครับ

007:
เอกสารรับรองว่าผู้ขายได้ส่งสินค้าตามที่ระบุและผู้ซื้อได้รับของแล้ว

สาม:
ดี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม