www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับสินค้าและใบส่งของ

(1/2) > >>

เพชร:
อยากทราบว่า ใบกำกับสินค้าและใบส่งของ ว่าใช้อย่างไรครับ

aew:
เมื่อส่งสินค้าไปยังผู้รับสินค้า เราต้องมีใบส่งสินค้าหรือใบส่งของไปด้วยเป็นการยืนยันว่าเราส่งสิ้นค้าไปยังผู้รับ

เรียบร้อยแล้ว และต้องมีลายเซ็นต์ของผู้รับและผู้ส่ง เพื่อจะได้เก็บเป็นหลักฐาน

ฝาง:
ใบกำกับสินค้า คือ อะไร

ฝาง:
ใบกำกับสินค้า คือ อะไร

ฝาง:
ใบกำกับสินค้า คือ อะไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม