www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบส่งของ

(1/1)

เพชร:
อยากทราบว่า ใบส่งของคืออะไรครับ

007:
เอกสารรับรองว่าผู้ขายได้ส่งสินค้าตามที่ระบุและผู้ซื้อได้รับของแล้ว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม