www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

นักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและระบบการบัญชีมีใครบ้าง และผลการวิจัยพบอะไร

(1/1)

เหมียว:
ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะ  ขอบคุณล่วงหน้านะคะ  ขอบคุณค่ะ

007:
ลองหาตามเว็บของมหาวิทยาลัยครับเข้าไปในส่วนของวิทยานิพนธ์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม