www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

Flow Chart

(1/2) > >>

เด็กน้อย:
อยากได้ Flow Chart ของธุรกิจซื้อมาขายไป

เช่น การซื้อ ขาย รับคืน ส่งคืน

เป็นตัวอย่าง Flow Chart ก้อได้ค่ะ

ขอบคุง.....ผู้จัยดี

007:
ส่งจดหมายแนบซองติดแสตมป์มาที่บริษัทครับ จะจัดส่งไปให้เพื่อการศึกษา (เป็นไฟล์ visio นะครับ)

อรนันต์:
ขอด้วยคนนะคะ เอา ตัวอย่างงบกระแสเงินสดด้วยคะ ถ้ามีขอบคุณล่วงหน้าค่ะอรนันต์

น้ำ:
ขอด้วยคนนะคะ แต่เป็นธุรกิจการผลิต มีแผนกการผลิตด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ปลา:
รบกวนขอFlow Chart ระบบบัญชีซื้อมาขายไปธุรกิจแสตนเลส ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม