www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การหักค่าใช้จ่ายของคณะบุคคล

(1/1)

เล็ก:
ทราบว่ามีการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 30% กับ ค่าใช้จ่ายจริง หากช่วงแรก เรายื่นแบบหักตามจริง เพราะว่าได้หักค่าเสื่อมใน 5ปี แต่หลังจากนั้น เราขอยื่นแบบหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา ได้ไหมคะ

คุณเอ:
ผมคิดว่าถ้าปีไหนใช้แบบไหนก็ต้องใช้แบบนั้นทั้งปี พอปีต่อไปจะเปลี่ยนวิธีก็ได้ แต่น่าจะใช้แบบหักเหมาจะดีกว่าเพราะสะดวกทั้งสรรพากรและตัวเรา ไม่ต้องเสี่ยงถูกตรวจภาษีด้วย / คุณเอ 086-8528020

town:
ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม