www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรณีกู้ร่วม ซื้อบ้านกับสามี แต่สามีเสียชีวิตแล้ว

(1/1)

pae:
รบกวนคำตอบ  ว่ากรณีกู้ซื้อบ้านร่วมกัน จดทะเบียนสมรส

แต่สามีเสียชีวิต  ภาระหนี้สินรับไม่ไหวเพราะต้องรับภาระ

คนเดียว  ดิฉันก็เลยคืนบ้านใหม่ธนาคารฯ   แต่ก็ยังมี

หนังสือมาติดตามหนี้  ดิฉันรบกวนคำตอบผู้รู้ด้วยค่ะจัก

ขอบพระคุณอย่างสูง

คุณเอ:
ถ้าผ่อนไม่ไหวขึ้นอยู่กับคุณว่าจะเอาบ้านหลังนี้ไว้หรือไม่ ถ้าจะเอาไว้ต้องไปเจรจาประนอมหนี้/ปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร ถ้าไม่เอาไว้ก็ประกาศขาย หรือหาผู้กู้ร่วมคนใหม่แทนสามี เช่น บุตร หรือพี่น้องของคุณ /คุณเอ 086-8528020

town:
เจรจากับทางธนาคาร  เพื่อหาทางออกครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม