www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่ารับรอง

(1/1)

นักศึกษา:
สมมติว่าผู้จัดการฝ่ายบัญชีได้ขอคำแนะนำจากผู้สอบเกี่ยวกับค่ารับรองจำนวน3.5ล้านบาท เป็นรายการที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีชี้แจงว่ากรรมการของบริษัทนำเงินดังกล่าวไปซื้อทองคำให้กับเจ้าหนี้ของรัฐเพื่อเป็นของขวัญ นอกจากนี้ส่วนหนึ่งของการจ่ายเงินนี้ได้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่องานราชการ และกรรมการของบริษัท สั่งให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบันทึกรายการดังกล่าวเป็นค่ารับรอง ดังนั้นผู้สอบควรให้คำแนะนำอย่างไร และจะมีวิธีในการดำเนินการตรวจสอบอย่างไรบ้าง

คุณเอ:
ค่ารับรองตั้ง 3.5 ล้านบาท เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีใบเสร็จ และที่สำคัญการนำทองคำไปให้เจ้าหนี้หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐน่าจะเข้าข่ายการติดสินบนเจ้าพนักงาน ถ้าเป็นแบบนี้จริงค่ารับรองต้องบวกกลับทั้งหมด และอาจติดคุกด้วย/คุณเอ 086-8528020

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม