www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เกี่ยวกับรายจ่ายค่ารับรอง

(1/1)

ทศ:
ทางบริษัทมีบ้านพักรับรองให้กับลูกค้าที่ไปเที่ยว หรือบางครั้งก็ให้กับพนักงานไปพักผ่อน พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ภายในบ้าน สามารถนำvatมาใช้ได้ไหมครับ สรรพากรจะมองเป็นค่ารับรองหรือเปล่า...ขอบคุณครับ

007:
ใช้ได้ครับ ถือว่าเป็นสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัทครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม