www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

(1/2) > >>

แอน:
หากทำบัญชีบริษัท  แต่ไม่ได้เซ็นชื่อในงบการเงิน (เนื่องจากมีคนเซ็นอยู่แล้ว) จะสามารถแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีเพื่อขอเลขรหัสที่ต้องกรอกในภ.ง.ด.50 ได้หรือไม่ค่ะ  เนื่องจากในแบบฟอร์มแจ้งขึ้นทะเบียนจะต้องระบุชื่อบริษัทที่เราทำด้วย

คุณเอ:
อ่านคำถามไม่ค่อยเข้าใจแต่ผมก็เป็นผู้ทำบัญชีเหมือนกัน

มีปัญหาปรึกษาได้นะครับ /คุณเอ 086-8528020

อ้วน:
ไม่สามารถทำได้ครับ  เพราะการเป็นผู้ทำบัญชี  ในทางกฏหมาย  จะหมายถึงการลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นผู้ทำบัญชี  ซึ่งมีภาระ สิทธิและหน้าที่  รวมถึงความรับผิดชอบ ในฐานะผู้ทำบัญชีครับ  ดังนั้น  การแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีจึงต้องระบุชื่อที่เป็นผู้ทำบัญชีอย่างน้อยหนึ่งรายครับการลงลายมือชื่อเป็นผู้ทำบัญชี  จึงตามด้วยความรับผิดชอบ  ดังนั้นควรตระหนักให้ดีครับ  เพราะหากผิดพลาดผู้ลงลายมือชื่อ  ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยครับส่วนเลขรหัสในการกรอกแบบ ภงด.50 นั้นจะเป็นคนคนเดียวกันกับผู้ทำบัญชีที่ลงลายมือชื่อในแบบ ส.บช 3  ครับผ่านมาตอบ:
1.คนที่เซ็นอยู่แล้ว ในที่นี้น่าจะหมายถึงหัวหน้าหรือเปล่าคะ

2. ถ้าปีนี้ เปลี่ยนมาเป็นคุณเป็นคนเซ็น ก็ให้ไปขึ้นทะเบียน แต่ถ้า ยังเป็นคนเดิมที่เซ็น และคุณต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้2.1 กรณีที่ท่านไม่ได้ทำงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ท่านสามารถไปแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีได้โดยท่านต้องมีธุรกิจที่รับทำบัญชีก่อน โดยท่านอาจรับทำบัญชีในฐานะผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ หรือเป็นผู้ช่วยในสำนักงานบัญชีก็ได้2.2 กรณีที่ท่านยังไม่มีธุรกิจที่รับทำบัญชี ให้ท่านไปแจ้งการเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชี ตามแบบ ส.บช.5ข สำนักกำกับดูแลธุรกิจจะออกหนังสือรับรองแสดงว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้ และเมื่อใดที่ท่านเป็นผู้ทำบัญชีให้ท่านไปแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีตามแบบส.บช.5 ด้วยแต่อย่างที่คุณอ้วนได้ตอบไว้ คือ เลขรหัสในการกรอกแบบ ภงด.50 นั้นจะเป็นคนคนเดียวกันกับผู้ทำบัญชีที่ลงลายมือชื่อในแบบ ส.บช 3 ครับLek:
หัวหน้าไม่จบบัญชี และหมดสิทธิ์ เซ้น แต่ไม่ยอมให้ผู้จัดการบัญชี เซ็น ให้เด็ก ตัวเอง เซ้น ใครรับผิดขอบตาม กฎหมาย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม