www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บัญชีสำหรับธุรกิจขายเสื้อผ้า

(1/1)

bom:
สวัสดีค่ะ รบกวนถามคำถามดังนี้ค่ะ การลงบัญชีสำหรับกิจการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปมาเพื่อส่งออก แต่การซื้อส่วนมากจะไม่มีใบเสร็จรับเงิน แต่จะได้เป็นบิลเงินสดแทน เพราะว่าร้านค่าส่วนมากจะไม่เปิดบิลขาย ไม่ทราบว่าดิฉันต้องทำอย่างไรเพราะว่ามีแต่ยอดขายไม่มียอดซื้อทำให้กำไรเยอะกว่าความเป็นจริงเพราะไม่สามารถนำบิลซื้อมาลงบัญชีได้ รบกวนด้วยนะคะ  ขอบคุณมากค่ะ

คุณเอ:
ยอดขายสูงไหมครับ ถ้าจะเสียภาษีแบบเหมาจ่ายก็ไม่จำเป็นต้องมีบิลซื้อก็ได้ / คุณเอ 086-8528020

อ้วน:
1.  ถ้าดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดา  วิธีแก้ปัญหาต้องเลือกหักค่าใช้จ่ายในอัตราเหมา  ร้อยละ 80  ตามตารางแสดงอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา สำหรับเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8   (25) การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต

http://www.rd.go.th/publish/6052.0.html2.  แต่ถ้าดำเนินธุรกิจในรูปของนิติบุคล  กรณีนี้จำเป็นต้องพิสูจน์ผู้รับให้ได้  มิฉะนั้นท่านสรรพากร  จะไม่ยอมให้รายจ่ายที่พิสูจน์ผู้รับไม่ได้เป็นรายจ่ายในทางภาษีครับวิธีหนึ่งที่ท่านสรรพากรยอมรับในทางปฏิบัติ  ก็คือ  การจ่ายชำระด้วยเช็ค หรือการโอนเข้าบัญชีเงินฝาก  เท่านั้น  เพราะจะมีหลักฐานชัดเจนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับเงินจากทางกิจการไป  แม้ผู้รับจะไม่ยอมให้หลักฐานการรับเงิน  ( ห้ามจ่ายเป็นเงินสดเด็ดขาดครับ และต้องจ่ายจากบัญชีธนาคารของกิจการที่ลงบัญชีเท่านั้น )  ส่วนที่เหลือท่านสรรพากรจะตามผู้ที่เบิกเงินเองครับ  bom:
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับคำตอบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม