www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การขอคืนภาษีกรณีซื้อพันธบัตรในนามคน 2 คน

(1/1)

nunoi:
ดิฉันและแม่ ต่างก็มีธุรกิจส่วนตัวของตนเองค่ะ ปัจจุับันเราเสียภาษีบุคคลธรรมดา อัตรา 10% ทั้งคู่ นอกจากนี้แม่ของดิฉันได้ซื้อพันธบัตรไว้ซึ่งจะโดนเสียภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ยรับ (ในส่วนภาษีดอกเบี้ยนี้ไม่ได้ไปขอคืนภาษี เนื่องจากถ้านำรายได้ดอกเบี้ยไปรวมคำนวณกับรายได้ธุรกิจแล้วจะทำให้เสียภาษีในอัตรา 20% ค่ะ ก็เลยเลือกเสียภาษี 15% ดีกว่า) ดิฉันจึงคิดจะประหยัดภาษีของดอกเบี้ยพันธบัตรนี้โดยการ นำพันธบัตรไปเปลี่ยนชื่อเป็น 2 คน คือดิฉันและแม่ (ซึ่งสรรพากรถือว่ากรณีนี้เป็นการซื้อในนามคณะบุคคล ) เพื่อที่จะไ้ด้นำรายได้ดอกเบี้ยของคณะบุคคล นี้ไปยื่นเสียภา๊ษีปลายปี ส่งผลให้คณะบุคคลเสียภาษีแค่ 10 % ค่ะ ซึ่งดิฉันก็จะสามารถ ขอคืนภาษีของดอกเบี้ยได้ ค่ะ คิดแล้วปีๆหนึ่งดิฉันจะประหยัดภาษีได้หลายหมื่นบาท อย่างไรก็ตามดิฉัน มีข้อสงสัย รบกวนถามดังนี้ค่ะ1.การเปลี่ยนชื่อในพันธบัตรเพื่อผลประโยชน์ในการขอคืนภาษี แบบนี้สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฏหมายสรรพากรใช่มั๊ยคะ2.การที่เมื่อก่อนเราไม่เคยขอคืนภาษีส่วนนี้มาก่อน พอมาขอคืน จะเป็นเหตุให้สรรพากรเพ่งเล็งรายได้ธุรกิจของแม่ และดิฉัน(ซึ่งร่วมกันซื้อพันธบัตร ) มากขึ้นมั๊ยคะ เช่นสรรพากรก็จะมาขอยอดให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น น่ะค่ะ(ดิฉันทำธุรกิจอยู่ต่างจังหวัดโดยปกติ สรรพากรจะมาขอยอดขายเพื่อให้เีสียเพิ่มขึ้นทุก 2 ปีค่ะ แต่สรรพากร ) คือดิฉันกลัวว่าพอเราขอคืนภาษีเยอะ ๆ สรรพากรก็จะมาตรวจว่าคณะบุคคคลนี้ ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง แล้วแต่ละคนมีธุรกิจอะไร แล้วก็ไปขอตรวจสอบรายได้ของธุรกิจของบุคลนั้นอีกทีน่ะค่ะ  เป็นไปได้มั๊ยคะ3.ดิฉันมีเพื่อนที่เขาเปิดร้านขายของส่งพวกโชวห่วยน่ะ ค่ะ เขาบอกว่าสรรพากรมานั่งเฝ้าเลยว่าขายได้เท่าไรบ้าง แต่ดิฉันเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ก็ไ่ม่เคยโดนน่ะค่่ะ ดิฉันอยากทราบว่าสรรพากรใช้อะไรเ็ป็นเกณฑ์คะว่าจะเข้าไปนั่งเฝ้าร้านไหนดิฉันคิดว่า สรรพากรไปขอดูรายการในบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าของธุรกิจนั้นไม่ง่ายกว่ามานั่งเฝ้าหรือคะขอบคุณค่ะที่ตอบคำถามทุกครั้งเลย

อ้วน:
1.  การซื้อพันธบัตรรัฐบาล  ถือเป็นการลงทุนในรูปแบบหนึ่งครับ  ที่คุณคิดจะเปลี่ยนชื่อในพันธบัตรสามารถทำได้ครับ  ไม่มีข้อกฏหมายใดที่ห้ามซื้อขายพันธบัตร  เพียงแต่หากการซื้อขายในแต่ละครั้งมีกำไรจากการขาย  กำไรนั้นต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยครับ  ( ในการเปลี่ยนชื่อจากบุคคลเดียวมาเป็นสองคน  ในมุมมองส่วนตัวผมมองว่าถือเป็นการขายพันธบัตรนะครับ  ดังนั้นถ้ามีกำไรจากการขาย  ต้องนำกำไรดังกล่าวมารวมคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยครับ )2.  ขอให้เข้าใจก่อนครับ  หลักการคืนภาษีให้กับผู้เสียภาษีนั้น  ทางเจ้าหน้าที่สรรพากร  จะต้องมีขั้นตอนในการตรวจสอบก่อนจะอนุมัติคืนภาษี  ดังนั้นจึงไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะเคยยื่นขอคืนหรือไม่  แต่เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบครับว่า  ในการขอคืนของคุณนั้นถูกต้องหรือไม่  ถ้าถูกต้องท่านสรรพากรก็ต้องทำเรื่องคืนภาษีให้ครับความคิดย่อมเป็นไปได้  แต่ในทางปฏิบัติ  พูดยากครับ  เพราะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้  ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงครับ  เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานจึงได้แต่ทำตามครับ  แต่ขอให้มั่นใจเดินตามรอยเท้าของพ่อครับ  เพราะการเสียภาษีให้ถูกต้องนั้นเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนครับ  ประเทศไทยมีบุญที่มีตัวอย่างพ่อที่ดีมากๆ ครับ3.  วิธีทำงานของสรรพากรจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับ  จากเคยแต่ทำงานที่โต๊ะ  ก็จะต้องมีการไปตรวจเยี่ยมลูกค้าถึงสถานประกอบการ ( ลูกค้าของสรรพากรหนึ่งในนั้นก็คือคุณ )  ทำให้มีโอกาสได้ประเมินสภาพข้อเท็จจริงของธุรกิจ  ว่าเป็นอย่างไร  มีความสอดคล้องกับตัวเลขในทางภาษีที่ยื่นหรือไม่อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ  ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละช่วง  ซึ่งจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน  จึงยากที่จะบอกได้ว่า  เจ้าหน้าที่ท่านใดมีประสบการณ์และความชำนาญมาอย่างไร  แต่แน่ๆ ผู้บริหารระดับสูงของสรรพากร  ได้พยายามพัฒนาบุคคลกรของกรมอยู่ตลอดเวลาครับ  ในอนาคต  การหลีกเลี่ยงภาษีก็จะทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆ ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม