www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มีการขายสินค้า 1 ใบกำกับแบบบางรายการมี Vat บางรายการ ไม่มี Vat

(1/1)

toom:
มีการขายสินค้า 1 ใบกำกับแบบบางรายการมี Vat บางรายการ ไม่มี Vat ทำได้หรือป่าว

korn:
มิมีปัญหา

101:
ได้อยู่แล้ว ลองดูตัวอย่างใบเสร็จรับเงินเวลาไปซื้อหนังสือและได้ซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นพร้อมกัน ก็แสดงยอดคิดVAT กับยอดที่ไม่คิดให้ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม