www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

Non Vat กับ Zero Vat

(1/1)

นักบัญชีฝึกหัด:
Non Vat กับ Zero Vat ต่างกันอย่างไรบ้างคะ พร้อมทั้งยกตัวอย่างด้วยนะคะขอบคุณหลายๆๆเด้อ

อ้วน:
1.  Non Vat  หมายถึง  การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตามมาตรา 81 ซึ่งกำหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata812.  Zero Vat  หมายถึง  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0 ตามมาตรา 80/1 ซึ่งกำหนดให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata80_1สรุป  จะเห็นได้ว่า  ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  กับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0  นั้น  แตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันตามรายละเอียดครับนักศึกษาฝึกหัด:
ขอขอบคุณ คุณอ้วนมากๆๆคะ

พร:
ซื้อสินค้า Non Vat แล้วเค้าบอกบิลเงินสดให้ สามารถบันทึกเป็นต้นทุนได้หรือเปล่าค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม