www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คืนอากร ได้หรือไม่

(1/1)

ผู้เดือดร้อน:
อยากทราบว่าของที่ต้องกำกัดที่นำเข้ามาโดยผู้นำเข้ามิได้รับอนุญาติตามกฎหมาย ภายหลังเจ้าหน้าที่ให้ส่งกลับออกไปหรือส่งให้ผู้รับ เมื่อได้ส่งกลับออกไปแล้วจะคืนอากรได้หรือไม่ ถ้าคืนได้จะคืนให้ได้เพียงใดค่ะ ช่วยตอบให้ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณมากๆๆค่ะ

อ้วน:
เท่าที่ผมทราบสามารถขอคืนภาษีอากรได้ครับ  หากนำเข้าและส่งออกกลับไปภายในหนึ่งปี  โดยไม่มีการดัดแปลงหรือแก้ไข  ส่วนจะขอคืนภาษีอากรขาเข้าได้ทั้งหมดหรือไม่  ต้องลองตรวจสอบกับทางกรมศุลกากรดูครับ  เพราะอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องพิจารณา  เพราะการเสียภาษีอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น  จะต้องผ่านพิธีการที่กรมศุลกากร  ทางเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรน่าจะให้คำแนะนำได้ชัดเจนกว่าผมครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม