www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ผลงานที่สำคัญของสมาคมนักบัญชีที่มีต่อวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยและต่อวิชาชีพบัญชีในระดับนานาชาติ

(1/2) > >>

uchin:
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะค่ะ

อ้วน:
รบกวนศึกษาจากเว็ปของสภาวิชาชีพดูครับจะแบ่งหัวข้อไว้แล้วครับ  ไม่ว่าจะเป็นในมุมวิชาชีพ , มาตราฐานการบัญชี เป็นต้นhttp://www.fap.or.th/mission/detail.php?id=210&type=009&menu_id=3.2aon:
ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

กขค:
ห่วยแตกตอบไม่ได้เรื่องตอบไม่ตรงประเด็น

คนอยากรู้จริงๆๆ:
อยากทราบประวัติบัญชีที่มีชือเสียงในและต่างประเทศ

และมีผลงานที่ทำต่อสารธารณชน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม