www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รับเหมา

(1/1)

ผู้ไม่รู้:
กิจการรับเหมาก่อสร้างเป็นบุคคลธรรมดาจดvatใน1ปีนอกจากเสียภพ30ทุกเดือน และ90 มีนา 94 กันยาแล้วต้องทำอะไรอีกเวลาสรรพกรมาตรวจจะไม่มีปัญหาและทุกเดือนก็ทำแค่รายงานvatซื้อและขายเท่านั้นเพราะทำเองเพราะประมูลงานที่ไหนได้ก็ทำนาน ๆครั้งถึงจะมีงานเข้ามา

คุณเอ:
คุณต้องเก็บเอกสารไว้ให้ครบถ้วนและเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม