www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ

(1/1)

นายจ้าง:
ถ้าเราจ้างลูกน้องวันละ 200 บาท มีความผิดหรือไม่

และปัจจุบัน ขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไร และถ้าต้องการจ้างลุกจ้างชั่วคราวเป็นรายเดือนได้หรือไม่

คุณเอ:
ค่าแรงขั้นตำแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน ลูกจ้างรายวันหรือรายเดือนก็เหมือนกัน นายจ้างต้องหักไว้ 5% และนายจ้างสมทบอีก 5%

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม