www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ทำไมต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบการเงิน

(1/1)

ascharaporn:
ทำไมต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบงบการเงิน

kaka:
http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=13525&c=actก่อนถามรบกวนอ่านกระทู้อื่นบ้างก็ดีนะครับ (คำถามนี้ถามไล่เลี่ยกันเลย)

คุณเอ:
กฎหมายกำหนดไว้ครับ /คุณเอ 086-8528020

ascharaporn:
ขอบคุณมากนะค่ะที่กรุณาตอบคำถาม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม