www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการค้าขาย/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

(1/2) > >>

ก้อง:
1.ผมค้าขายรถจักรยานยนต์ครับ ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ถ้ารายได้ต่อปีของผมเกิน 1.8 ล้านบาท ผมมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าครับ แล้วผมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอะไรบ้างครับ คำนวณภาษีอย่างไร ต้องเสียเมื่อไร แล้วผมต้องทำบัญชีหรือเปล่าครับ บัญชีอะไรบ้างครับ

2.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีใช้เลขเดียวกับเลขบัตรประชาชนหรือเปล่าครับ พอดีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของผมหายครับ ผมจำได้ว่าเป็นคนละเลขกับเลขบัตรประชาชน แล้วผมต้องแจ้งบัตรหายหรือเปล่าครับ ต้องติดต่อหน่วยงานใด หรือว่าผมสามารถใช้เลขบัตรประชาชนเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้เลยครับ

ขอบคุณล่วงหน้านะครับที่ช่วยแนะนำ

คุณเอ:
1.บุคคลธรรมดา/นิติฯ เมื่อมีรายรับเกิน 1.8 ล้าน/ปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 ทุกเดือน คำนวณภาษีโดยนำรายรับทั้งปีหัก คชจ.เป็นการเหมาประมาณ 70-80% หักลดหย่อนส่วนบุคคล 30000 บ. หักภรรยา 30000 บ. หักบุตรคนละ 15000 บ.และหักลดหย่อน/คชจ. อย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เหลือเงินได้สุทธิเท่าไหร่ หนึ่งแสนบาทแรกยกเว้นภาษี ส่วนที่เกินกว่านั้น คำนวณตามอัตราก้าวหน้า ใช้แบบ ภงด.90 ยื่นภายใน มี.ค. และยื่นแบบภาษีกลางปี ภงด.94 ภายใน

ก.ย.

2. ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาใช้เลขที่บัตรประชาชนแทนเลขที่ผู้เสียภาษีได้เลย

ก้อง:
ขอบคุณครับคุณเอ ผมรบกวนถามอีกอย่างนะครับ พอดีบิลซื้อกับบิลขายของผม ไม่มี VAT ผมต้องจดทะเบียน และยื่น ภ.พ.30 ด้วยหรือเปล่าครับ แล้วถ้ายื่น ภ.พ.30 ก็เท่ากับยื่นแสดงเฉพาะยอดซื้อ ยอดขาย ไม่มีภาษีต้องเสียถูกหรือเปล่าครับ

รัชนี:
ถ้าเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต้องนำยอดเฉพาะภาษีขายลบภาษีซื้อ แล้วนำส่ง ภพ.30 ค่ะ หักกัน นำส่งสพก.ค่ะแต่หากขายไม่ออกvat ถือว่าผิดน๊ะคะ

คิม:
การค้าขาย  ถ้าขายของได้มากก็ต้องเสียภาษีมาแล้วทำไม่พ่อค้าแม่ค้าถึงอยากขายของได้มากอยู่ครับอธิบายไห้ดูหน่อยครับว่าทำไม  ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม