www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรื่องงบการเงิน

(1/1)

นักศึกษา:
อยากทราบงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการบริจาคการกุคล การกีฬาต่างๆ ไม่ทราบว่าจะเข้าไปหาในเว็บใดค่ะ/ไม่ทราบว่าบริษัทใดค่ะ

kaka:
ถ้าค้นจากเว็บคิดว่าไม่เจอค่าใช้จ่ายที่ถามหรอกครับ เพราะเวลาเปิดเผยข้อมูลบริษัทในตลาดหลักทรัย์จะเปิดเผยเป็นรายการค่าใช้จ่ายรวมครับ

ถ้าอยากได้งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนก็ตามลิงค์นี้ครับ

http://www.set.or.th/set/downloadreport.do?type=finance&language=th&country=TH

007:
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2/cgi-bin/findFS.php?lang=t&ref_id=74&content_id=1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม